ICR Adriatica je posvećeno transparentnom radu i osiguranja pouzdanosti certifikacijskog postupka. U slučaju potrebe za provjerom pravovaljanosti i vjerodostojnosti certifikata izdanog od strane ICR Adriatice postupamo prompno i provodimo strogu istragu kroz neovisno uspostavljeno tijelo.

Za potrebe provjere certifikata potrebno nam je se dostaviti informacije o certifikatu – naziv naslovljenog društva i broju certifikata za kojeg se traži provjera.

Potrebno nam je dostaviti u čije ime i u koju svrhu se provjera provodi.

Odgovor će uslijediti u najkraćem mogućem roku.

Upite slati na: provjera.certifikata@icradriatica.com