Valjanost certifikata izdanih od strane certifikacijskog tijela ICR Adriatica d.o.o. možete provjeriti slanjem upita na mail adresu: provjera.certifikata@icradriatica.com.

Vaš upit treba sadržavati informacije o certifikatu za kojeg se traži provjera:

  • naziv nositelja certifikata
  • broj certifikata
  • u čije ime i u koju svrhu se provjera provodi.

Odgovor će uslijediti u najkraćem mogućem roku.