Razvoj znanja i vještina upravljanja postalo je esencijalno važno za ostvarivanje postavljenih poslovnih ciljeva. Organizacije se sve češće odlučuju na obuku internih resursa iz područja upravljanja tako da su u mogućnosti odabrati neke od treninga koje se odnose na organizacijsk oupravljanje i vođenje te na razvoja organizacije i vještina zaposlenika.

Upravo stoga ICR pruža usluge edukacije i školovanja za interne resurse kako bi se mogli aktivno uključiti u uspostavu, održavanje sustava i poboljšavanja sustava upravljanja.

Relevantne teme koje se tiču sustava upravljanja su:

  • osnove sustava upravljanja,
  • revizija i tranzicija sustava upravljanja,
  • interni auditor sustava upravljanja te
  • menadžeri sustava upravljanja koji su odgovorni za uspostavu, održavanje i poboljšanje sustava.

Dodatno prema potrebama klijenata organiziraju se edukacije o upravljanju promjenama, upravljanje incidentima, upravljanje strategijom i planiranje i sl.