Pristup privilegiranim informacijama je neophodan certifikacijskom tijelu za provjeru sukladnosti spram zahtjeva predmetne norme u smislu objektivnog i pouzdanog certifikacijskog postupka.

ICR ADRIATICA izjavljuje:

  • Svi podaci kojima se pristupa tijekom pružanja usluga, a koje sadržavaju relevantne i povjerljive informacije u smislu: informacija o klijentu ili trećim stranama, bankarskih računa, financijskih informacija, planova, tehničkih crteža, programa, modela, patenata, prijedloga patenata, ideja, tehnologija, autorskih prava, osobnih informacija, poslovnih informacija, rezultatima zakonskog poštivanja, partnera, tužbi, smatraju se tajnim i ne smiju biti predočena ili iznošena trećim stranama.
  • Svako iznošenje istih podataka rezultirati će pravnim postupkom, gubitkom posla i prikladnim sankcijama. Takvo iznošenje se uskraćuje osobama, grupama osoba, tvrtkama, državnim organizacijama, predstavnicima, tisku te prijateljima. Navedene informacije mogu biti iznesene samo u slučaju službenog sudskog istraživanja pod prisegom i prisustvu službenih osoba suda.

Ova izjava se odnosi na tvrtku ICR ADRIATICA i sve njene djelatnike neovisno o poziciji i odgovornosti.