ISO 9001:2015 — Sustav upravljanja kvalitetom je međunarodno prihvaćen standard čija je primjena prepoznata širom svijeta i na taj način osigurava stvaranje pouzdanog povjerenja sa zaitneresiranim poslovnim partnerima.

Sam sustav se temelji na zahtjevima čijim se prikladnim ispunjavanjem uspostavljaju mehanizmi za osiguravanje djelotvornog i učinkovitog upravljanja. Temeljni mehanizmi upravljanja počivaju na pouzdanom mjerenju učinkovitosti i sustavnom nadzoru procesa te prikladnom poboljšavanju kako procesa tako i posljednično ukupnog poslovanja.

Primjenom ove norme se stvara okolina za:

  • dostizanje novih poslovnih ostvarenja
  • osiguravanje preduvjeta za kontinuirano poboljšavanje i smanjivanje troškova poslovanja
  • upravljanje prigovorima i pritužbama te povećavanje zadovoljstva kupaca
  • upravljanje odnosom sa dobavljačima i ostvarenje pouzdanijeg odnosa sa lancem nabave
  • ostvarenje djelotvornijeg i samoodrživog poslovanja.

Primjenom sustava upravljanja kvalitetom su svi na dobitku!

O certifikaciji, postupku certifikacije i održavanju certifikata može se pročitati više na vezanim stranicama u poglavlju ‘O certifikaciji‘.

U slučaju dodatnih pitanja pošaljite nam izravan upit.