Nakon uspješno provedene certifikacije klijent je u mogućnosti promovirati svoj uspjeh uporabom certifikacijskog i akreditacijskog znaka na brošurama, poslovnim obrascima, internetskim stranicama, vozilima i sl.

Akreditacijska tijela omogućavaju uporabu takvih znakova sukladno međunarodnim i nacionalnim pravilima, ali i uz omogućavanje društvima u cijelosti korištenje svih prednosti koje donosi upotreba istih.

Društva i organizacije koje su certificirane od strane certifikacijskog tijela u mogućnosti su koristiti certifikacijski znak prema utvrđenim pravilima koji se dostavljaju klijentu nakon uspješno provedene certifikacije.

Od klijenta se očekuje:

  1. objava certifikacijskih znakova mora biti vjerodostojna statusu certifikata
  2. ne smiju se koristiti izjave koje bi mogle treću stranu navoditi u zabludu
  3. primjena certifikacijskih znakova mora biti u obliku koji treću stranu ne navodi u zabludu
  4. u slučaju obustave ili povlačenja znakovi se moraju povući iz uporabe
  5. pri oglašavanju strogo paziti na pravovaljani opseg certifikata
  6. znakovi sustava upravljanja ne smiju upućivati na certificiranje proizvoda
  7. certifikacijski znak se ne smije koristiti na način koji bi treću stranu mogao dovesti u zabludu, krivo razmišljanje ili zaključak, a certifikacijsku kuću na loš glas.