ISO 14001:2015 — Sustav upravljanja okolišem je trenutno najzastupljeniji standard u svijetu koji se tiče upravljanja okolišem i sa neupitnom reputacijom iz područja upravljanja okolišem. Iako norma samo naizgled općenito obuhvaća temu upravljanja okolišem istina je da sveobuhvatno zahvaća okolišne aspekte utjecaja na tlo, zrak i klimu te gospodarenje otpadom. Norma ne izostavlja i utjecaje koji se tiču prirodnih vrijednosti i očuvanja staništa, održanja bioraznolikosti, bio-staništa i eko sustava te geo-raznolikosti, ugroženost vrsta i staništa

Sustav upravljanja okolišem zahtjeva od organizacije postupanja spram okolišnih aspekata koji se tiču emisije u zrak, ispuštanja u tlo i vodu, iscrpljivanja sirovina, prirodnih resursa i energije, emitiranje energije u okoliš (npr. toplina, radijacija, vibracija, buka i sl.), upravljanje otpadom i usputnim proizvodima te fizikalne značajke proizvoda (npr. veličina, oblik, boja, izgled i sl.).

Primjenom sustava upravljanja okolišem se stvara okolina za:

  • postizanje pouzdanog i održivog poslovanja te stvaranja reputacije drušva
  • uspostavu pouzdanog procesa osiguranja zakonskih i regulatornih zahtjeva te ispunjavanje ostalih zahtjeva iz procesa nabave
  • osiguravanje smjernica za upravljanje okolišnim aspektima koji se odnose na procese nabave, skladištenja, distribucije, razvoja proizvoda i proizvodnje
  • provedbu pravodobnog postupanja u slučaju neželjenog događaja, ispunjavanje očekivanja kupaca i ostalih učesnika te poboljšanja odnosa sa lokalnom zajednicom.

O certifikaciji, postupku certifikacije i održavanju certifikata može se pročitati više na vezanim stranicama u poglavlju ‘O certifikaciji‘.

U slučaju dodatnih pitanja pošaljite nam izravan upit na e-adresu.