Tečaj za vodećeg auditora je opsežan trening za stjecanje znanja i vještina za provedbu audita treće strane.

Vodeći/lead auditor je vrlo odgovorna funkcija koja ima za cilj provedbu audita treće strane, u ime certifikacijskog tijela za račun auditiranog društva. Odgovornost je uvjetovana načelima neovisnosti, nepristranosti i objektivnosti koji podrazumijevaju iscrpna znanja o tehnikama, metodama i postupcima auditiranja treće strane. Dobre komunikacijske vještine su preduvjet za uspješnu provedbu audita, bilo da je riječ o komunikaciji sa operativnim djelatnicima bilo sa menadžmentom ili upravom. Ovaj tečaj omogućava stjecanje svih potrebnih znanja i vještina nužnih za uspješnu provedbu audita treće strane.

Tečaj sadrži tumačenja zahtjeva normi i praktične vježbe kojim se stječu znanja i vještine iz područja:

  • razumijevanja zahtjeva predmetne norme tečaja (npr. ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 i dr.)
  • tehnike i metode auditiranja sustava upravljanja temeljene na normi ISO 19011:2018
  • razumijevanja procesnih zahtjeva sustava upravljanja za certifikacijska tijela temeljene na ISO/IEC 17021-1:2015.

Po završetku treninga, uspješni kandidati će biti u mogućnosti razumjeti ciljeve i koristi predmetne norme i znati interpretirati zahtjeve predmetnog standarda. Kandidati će steći znanja i vještine neophodne za provedbu audita prve, druge i treće strane te steći kvalifikaciju vodećeg auditora (Lead auditora).

Ključne koristi tečaja su:

  • razumijevanje procesnih zahtjeva i stvarnu vrijednost postupka auditiranja
  • razumijevanje razmišljanja na osnovi rizika, vodstva i procesnog upravljanja
  • usvajanje znanja tehnika i metoda potrebnih za uspješnu provedbu ocjene sustava
  • znanja nužna na planiranje, provedbu i naknadne aktivnosti audita
  • stecanje vještina potrebnih za ocjenu organizacijskih sposobnosti na upravljanje sustavom upravljana
  • stecanje znanja potrebnih za procjenu nesukladnosti, donošenje odluka o korektivnim radnjama i pisanje izvješća na osnovi činjenica.