Napomena: Implementacija sustava je postupak uspostave nekog od Sustava upravljanja. Društvo provodi postupak samostalno ili uz pomoć stručne osobe, savjetnika, odnosno konzultanta, koja posjeduje potrebne vještine, znanja i iskustvo.
Važno znati da postupak implementacije ne provode certifikacijska tijela!

Certifikacijski audit

Certifikacijski audit provodi se prema certifikacijskom postupku i obuhvaća sve odjele i procese prema odabranom opsegu certifikacije. Društvo odabire opseg certifikata i na taj način demonstrira nad kojim procesima se provode mehanizmi nadzora i sustav upravljanja.
Nakon uspješno provedenog certifikacijskog audita i prihvaćene preporuke za certifikaciju, društvu se dostavlja certifikat koji vrijedi tri godine pri čemu se nadzorni auditi provode minimalno jedanput godišnje kao provjera održavanja Sustava upravljanja.
Certifikat je pravovaljan 3 godine nakon čega se provodi recertifikacijski audit te se izdaju novi certifikati!

Prvi nadzorni audit

Prvi nadzorni audit se provodi unutar prvih 12 mjeseci od datuma certifikacije i obuhvaća obvezne godišnje dokumente i dio procesa, odnosno odjela koji se prethodno usuglase između klijenta i certifikacijskog tijela. Uspješno provedeni nadzorni audit rezultira produljenjem valjanosti certifikata na sljedeću godinu.

Drugi nadzorni audit

Drugi nadzorni audit se provodi unutar sljedećih 12 mjeseci od datuma prvog nadzornog audita i obuhvaća obvezne godišnje dokumente ali i drugi dio procesa, odnosno odjela, koji je usuglašen prije prvog nadzornog audita. Uspješno provedeni nadzorni audit rezultira produljenjem valjanosti certifikata na sljedeću godinu.

Recertifikacijski audit

Recertifikacijski audit je audit koji se provodi unutar 12 mjeseci od datuma drugog nadzornog audita, a obuhvaća sve procese i odjele društva određene opsegom certifikata. Nakon uspješno provedenog recertifikacijskog audita društvu se dodjeljuje novi certifikat na rok od tri godine te se provode nadzorni auditi kao i tijekom prvog certifikacijskog ciklusa.