Vrsna usluga

Pružati vrsne usluge najviše kvalitete sukladno globalnim politikama, stremljenjima i posvećenosti unaprjeđenju postignuća društva čime se osigurava ugled, kako samog društva tako klijenata i svih uključenih strana.

Pouzdana usluga

Pružanje pouzdane usluge kroz osiguranje neovisnosti, etičnosti, stručnosti, profesionalizma i pouzdanosti vlastitih ljudskih potencijala, kao i svih drugih partnera u lancu pružanja usluga.

Usluga orijentirana prema kupcu

Pružanje usluge kroz partnerski odnos s klijentima, istražujući poboljšanja komunikacije u smislu pružanja pouzdane usluge, stvaranja otvorene komunikacije i međusobnog povjerenja.

Kompetencije

Kompetencije auditora trebaju biti zasnovane na vještinama i znanjima koje će otkloniti strah od nepoznatog i stvoriti istinsko povjerenje klijenta.

Auditor mora biti:

  • etičan, nepristran, istinit, iskren, pošten i diskretan
  • otvoren i spreman razmatrati alternativne ideje i drukčije poglede
  • diplomatičan i taktičan u radu s ljudima
  • pažljiv te aktivno svjestan okruženja i aktivnosti
  • opažajući i instinktivno svjestan te razumjeti situacije
  • svestran i prilagodljiv različitim situacijama
  • ustrajan, uporan i usmjeren na postizanje ciljeva
  • odlučan zaključivati na temelju logičkog razmišljanja i analiza te
  • samopouzdan i neovisno i efikasno tijekom komunikacije s drugima.

Odgovornost

Organizacija klijenta, a ne certifikacijsko tijelo, je odgovorna za sukladnost sa zahtjevima primijenjene norme. Certifikacijsko tijelo je odgovorno za procjenu potrebnog broja objektivnih dokaza na osnovi kojih se zasniva certifikacijska odluka. Na osnovi takvih zaključaka, kada postoji dovoljan broj dokaza o potvrdnoj sukladnosti, donosi se odluka za odobrenjem certifikacije. Ukoliko takvi dokazi ne postoje certifikacijska potvrda se uskraćuje.

OPASKA: Audit se zasniva na uzorkovanju dokaza unutar Sustava upravljanja i stoga ne postoje jamstva za potpunu sukladnosti sa zahtjevima.

Otvorenost

Certifikacijsko tijelo osigurava javni pristup ili objavu prikladnih i pravovaljanih informacija o certifikacijskom postupku te o certifikacijskom statusu organizacija (npr. odobrenju, produljenju, održavanju, obnovi, promjeni opsega, obustavi ili povlačenju certifikata), a u smjeru osiguranja povjerenja u integritet i kredibilitet certifikacije. Otvorenost je načelo pristupa ili objave prikladnih informacija.

Reagiranje na pritužbe

Stranke koje se odluče na certifikaciju u svakom trenutku imaju pravo na pritužbu koja će biti istražena, i u slučaju njezine opravdanosti, biti će ispravno razmotrena te će biti poduzete radnje za rješavanje pritužbe. Učinkovita reakcija na pritužbu će biti poduzeta u smislu otklanjanja pogreške, previda ili neopravdanog ponašanja. Ovakav postupak je neovisan od drugih poslovnih procesa te je neophodan u smislu demonstriranja neovisnosti i kredibiliteta certifikacijskog postupka.