ISO 45001:2018 — Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu je norma koja mijenja općepoznati OHSAS 18001 te je na ovaj način konačno uključen u ISO obitelj normi. Nova norma je opsežan i sveobuhvatan sustav koji obuhvaća mnoge aspekte zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, a koji moraju biti uzeti u obzir pri primjeni ove norme.

U svom novom obliku očekuje se da će ISO 45001 postati vodeći sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu na globalnoj razini. Sama norma je na ovaj način postala sukladna ISO SL strukturi te na takav preuzela nadogradiv, prilagodljiv i višestruko efikasniji u upravljanju organizacijom.

Ova norma sveobuhvatno zahvaća aspekte zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te od organizacije neizostavno zahtjeva postupanja spram osiguravanja radnih uvjeta i uvjeta na radu koji uključuju zdravstvene preduvjete (medicina rada), upravljanjem rizicima vezanim na mjesto rada u obliku opasnosti pri radu sa strojevima, primjenu radne opreme, radu na otvorenom, u uvjetima visokih i niskih temperatura, postupanje spram opasnosti od električne energije, eksplozija, kemijske opasnosti, opasnosti od padova, ručnog rukovanja, buke, opasnosti od vibracija te uvažiti psihičko opterećenje poslom odnosno psihofizičkim rizicima.

Primjenom sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnost na radu se stvara okolina za:

  • ostvarenje pouzdanog i otpornog poslovanja kroz prevenciju rizika i kontinuiranu prilagodbu organizacije
  • osnažiti sukladnost sa zakonskim i regulatornim zahtjevima i na taj način umanjiti opasnosti od poslovne štete
  • demonstrirati odgovornosti i posvećenost svih uključenih u poslovanje za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu.

O certifikaciji, postupku certifikacije i održavanju certifikata može se pročitati više na vezanim stranicama u poglavlju ‘O certifikaciji‘.

U slučaju dodatnih pitanja pošaljite nam izravan upit na e-adresu.