Certifikacija je postupak neovisne, nepristrane i objektivne ocjene poslovnih procesa organizacije sa ciljem ocjene sukladnosti spram zahtjeva predmetne norme. Postupak certifikacije provodi neovisno certifikacijsko tijelo koje je kao nepristrana organizacija ovlašteno izdavati certifikate kao potvrde sukladnosti.

Koristi koje organizacije ostvaruju kroz neovisne ocjene certifikacijskog tijela su višestruke. Prije svega zbog globalne prepoznatljivosti posjedovanje certifikata demonstrira se primjenjenost postupaka koji stvaraju povjerenje kod potencijalnih klijenata ili partnera. Činjenica da se tijekom ocjena provjeravaju podaci o zadovoljstvu kupaca, prigovorima i pritužbama, ali i ekološkim incidentima ili sigurnosnim akcidentima druga strana je sigurna da će takve informacije biti predmetom istrage i provedbe mjera za otklanjanje uzroka takvog događaja. Na ovaj način druga strana je sigurna da će se moguća otvorena pitanja razmotriti na neovisan, nepristran i objektivan način.

S druge strane organizacije često zbog svoje dnevne rutine ne uočavaju vlastite pogreške, propuste ili slabe točke te ne prepoznaju moguća poboljšanja koje organizaciji mogu biti od velike koristi. Upravo stoga vanjski neovisan pregled odnosno ocjena može rezultirati izravnim koristima, a koja se mogu svesti na slijedeće:

  • prepoznavanje ‘uskih grla’, rutinskih pogreški te previda i njihovim otklanjanjem se mogu ostvariti poboljšanja i podizanje ukupnih performansi poslovnih procesa
  • podizanje odgovornosti, svijesti i motivacije redovitim ocjenama se ostvaruje prijenos znanja i poboljšavanje vještina nužnih za učinkovitiji, svjesniji i sigurniji rad
  • ostvarivanje prepoznatljivosti kroz usklađivanje s međunarodno priznatim normama što ujedno omogućava nove tržišne prilike itd.

Certifikacija obuhvaća postupak opisan u poglavlju ‘Postupak certifikacije’.