Osnove i razumijevanje sustava upravljanja je temeljni tečaj za stjecanje znanja nužnih za poimanje organizacijskog upravljanja.

Organizacijsko upravljanje predstavlja djelotvorno rukovođenje društvom temeljeno na planiranju i provedbi poslovnih aktivnosti te dosljednom nadzoru i kontinuiranom poboljšavanju istih. U tom smislu djelotvorno rukovođenje podrazumijeva uspostavu sustava u vidu sustavnog, metodičnog i dosljednog alata upravljanja kao preduvjeta za ostvarenje djelotvornog i učinkovitog rukovođenja.

Tečaj obuhvaća teoretske informacije i primjere iz prakse:

 • povijesni razvoj sustava upravljanja i vezanih standarda/normi
 • razumijevanje sustava upravljanja i koristi od njihove primjene, temeljna terminologija i definicije
 • ključni koncepti, načela i struktura normi
 • tumačenja i objašnjenja zahtjeva predmetne norme (npr. ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 i dr.) potrebnih za prikladnu uspostavu sustava upravljanja
 • znanja o metodama i tehnikama ispunjavanja zahtjeva predmetne norme
 • provedba analize nedostataka organizacije (GAP analiza) i prepoznavanja specifičnosti koje utječu na primjenu sustava upravljanja
 • prepoznavanje tipičnog okvira za uspostavu sustava temeljenog na PDCA ciklusu.

Po završetku tečaja polaznici će biti u mogućnosti razumjeti svrhu i korist iz primjene sustava upravljanja. Polaznici će steći znanja i vještine neophodne za prikladnu uspostavu, primjenu i održavanje sustava upravljanja.

Ključne koristi tečaja su:

 • razumijevanje koristi u primijeni zahtjeva predmetne norme
 • razumijevanje zahtjeva predmetne norme
 • razumijevanje procesnih zahtjeva
 • stjecanje znanja potrebnih za stvaranje pretpostavki za uspješnu uspostavu, primjenu i održavanje sustava upravljanja
 • razumijevanje razmišljanja na osnovi rizika, vodstva i procesnog upravljanja.