ICR ADRIATICA snažno podržava neovisnost kao temelj za pružanje pouzdane certifikacije usluge i stoga daje sljedeću izjavu vezanu na osiguranje neovisnosti:

  • društvo se ne smije dovesti u situaciju u kojoj bi pretpostavilo komercijalnu ili materijalnu korist nasuprot objektivnoj i nepristranoj usluzi, stoga društvo provodi redovite financijske revizije resursa u smislu osiguranja kontinuiteta poslovanja
  • društvo se ne smije dovesti u situaciju u kojoj bi neovisnost usluge bila narušena sukobom interesa u smislu istodobne provedbe savjetodavnih i certifikacijskih usluga, stoga društvo odriče pravo provedbe savjetodavnih usluga vlastitim djelatnicima
  • društvo se ne smije dovesti u situaciju u kojoj bi prisnost auditora ili organizacije moglo utjecati na objektivnu prosudbu, stoga društvo provodi aktivnosti u kojim se takve situacije izbjegavaju Izjavama o nepristranosti
  • društvo se ne smije dovesti u situaciju u kojoj bi zastrašivanje moglo utjecati na objektivnost usluge, stoga društvo nalaže održavanje dobre komunikacije unutar organizacije i prema trećim stranama sa ugrađenim mehanizmima neovisnog postupka rješavanja pritužbe ili prigovora
  • u smislu otklanjanja gore navedenih rizika i kontrola, društvo provodi kontinuirane unutarnje nadzore radi osiguranja profesionalizma i etičnosti svih uključenih strana.