Certifikacija sustava se odnosi na postupak certifikacije sustava upravljanja prema nekim od certificirajućih standarda, a koji su između ostalih i:

ISO 9001 – Sustav upravljanja kvalitetom

ISO 9001 je međunarodna norma koje predstavljaju opću suglasnost o načelima dobrog poslovnog upravljanja odnosno upravljanja kvalitetom u poslovanju. Norma se sastoji od zahtjeva i smjernica vezanih uz dobru poslovnu praksu neovisno o djelatnosti društva ili organizacije, njihovoj veličini ili području djelovanja.

ISO 14001 – Sustav upravljanja okolišem

ISO 14001 je međunarodna norma koja uspostavlja zahtjeve kojim se osigurava dobro upravljanje zaštitom okoliša. Uključuje zahtjeve i smjernice za implementaciju neovisno o djelatnosti društva ili organizacije, njihovoj veličini ili podučju djelovanja.

ISO 27001 – Sustav upravljanja sigurnošću informacija

ISO 27001 je međunarodno priznata norma za upravljanja sigurnošću informacija. Riječ je globalno prepoznatoj i općepriznatoj normi koja je prva na svijetu, još 2005 godine, jasno formirala normativni okvir u odnosu preduvjete osiguranja i nužna postupanja spram sigurnosti informacija.

ISO 45001 – Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu

ISO 45001 je međunarodno priznat skup zahtjeva koji se odnose na upravljanje zašitom zdravlja i sigurnošću na radu. Razvijen je kao novi standard sukladan normama ISO 9001 i ISO 14001, a koji bi pomogao organizacijama efikasno ispunjavati strogih zdravstvenih i sigurnosnih zakonskih obveza.

HACCP

Analiza opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP) predstavlja temeljnu platformu oslonjenu na međunarodne propise i određuje dobru proizvođačku praksu proizvodnje hrane. HACCP je ključna komponenta mnogih certifikacijskih normi i prepoznat je kao glavni alat upravljanja rizicima, međunarodno priznat u svrhu proaktivnog upravljanja sigurnošću hrane.

GDP – Good Distribution Practice

Good Distribution Practice (GDP), odnosno dobra praksa u prometu medicinskim proizvodima za ljudsku uporabu (EC 2013/C 343/01) predstavlja smjernice koje je potrebno ispunjavati u okvirima sustava upravljanja kvalitetom usluga unutar lanca opskrbe medicinskih proizvoda. Ispunjavanjem smjernica društvo ostvaruje niz koristi u odnosu na povećanje zadovoljstva kupaca, poboljšanje efikasnosti organizacijskih procesa i stvaranja boljeg imidža društva.