Organizaciju edukacija prilagođavamo prema mogućnostima i potrebama naših polaznika. Detalje o rasporedu i lokacijama održavanja edukacija možete pratiti i na našoj Facebook stranici te LinkedIn-u. Za sudjelovanje u našim edukacijama, kao i za sva pitanja vezana za edukacije, možete se javiti na e-mail edukacija@icradriatica.com ili broj tel: +385 (1) 4846 618.

Certifikacija ISO sustava

Certifikacija ISO sustava upravljanja je postupak neovisne, objektivne i nepristrane ocjene sa završnim izdavanjem certifikata kao potvrde sukladnosti spram predmetne norme. Norme ili standardi upućuju na zasebna područja upravljanja kao što je kvaliteta u smislu dobrog upravljanja, okoliš, zaštita zdravlja i sigurnosti na radu, sigurnost informacija ili sigurnost hrane. Svaka od tih normi pretpostavlja posebne zahtjeve koje društvo mora ispuniti, a koji se potvrđuju certifikatom kao potvrdom sukladnosti.

ISO 9001:2015

Sustav upravljanja kvalitetom poslovanja i ukupne organizacije društva u odnosu na procese, postupanja i stvaranje djelotvornog radnog okružja.

ISO 14001:2015

Sustav upravljanja okolišem obuhvaća sve aspekte utjecaja na okoliš i društvenu okolinu, uključujući aktivnosti koje pospješuju razvoj okolišne svijesti.

ISO 45001:2018

Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu obuhvaća sve aspekte radnog utjecaja na ljude te postupanja spram radnih uvjeta i uvjeta na radu.

ISO 27001:2022

Sustav upravljanja sigurnošću informacija uključuje primjenu kontrolnih mehanizama nadzora i aktivnosti upravljanja nužnih za ostvarenje sigurnosti informacija.

HACCP

Upravljanje sigurnošću hrane kroz analizu opasnosti i postupanja spram kritičnih kontrolnih točaka te prepoznatih rizika vezanih na dobru proizvodnu praksu.

GDP

Good Distribution Practice (GDP), odnosno dobra praksa u prometu medicinskim proizvodima za ljudsku uporabu.

Kako nas vide naši klijenti?

Sa zadovoljstvom se možemo pohvaliti visokim zadovoljstvom naših klijenata što potvrđuju rezultati anketiranja, kao i ukupni rezultati poslovnog razvoja. Kontinuirani rast u godišnjem prosjeku od 10% godišnje te mali postotak odustajanja klijenata od 2% godišnje vjerodostojno demonstrira kvalitetu naše usluge.

img

Naši temeljni ciljevi su - pružiti najvišu moguću kvalitetu usluge, nadmašiti očekivanja i ostvariti ukupna poboljšanja u našem poslovanju!

ICR Adriatica