Edukacija za internog auditora

U trajanju od 09.03.2020. god. – 10.03.2020. god. organiziramo dvodnevnu edukaciju ISO 9001:2015. U trajanju od 27.02.2020. god. – 28.02.2020. god. organiziramo dvodnevnu edukaciju ISO 45001:2018. Cilj edukacija je osigurati polaznicima da razumiju i budu sposobni samostalno implementirati normu i koristiti ju u praksi.

Certifikacija ISO sustava

Certifikacija ISO sustava upravljanja je postupak neovisne, objektivne i nepristrane ocjene sa završnim izdavanjem certifikata kao potvrde sukladnosti spram predmetne norme. Norme ili standardi upućuju na zasebna područja upravljanja kao što je kvaliteta u smislu dobrog upravljanja, okoliš, zaštita zdravlja i sigurnosti na radu, sigurnost informacija ili sigurnost hrane. Svaka od tih normi pretpostavlja posebne zahtjeve koje društvo mora ispuniti, a koji se potvrđuju certifikatom kao potvrdom sukladnosti.

ISO 9001:2015

Sustav upravljanja kvalitetom poslovanja i ukupne organizacije društva u odnosu na procese, postupanja i stvaranje djelotvornog radnog okružja.

ISO 14001:2015

Sustav upravljanja okolišem obuhvaća sve aspekte utjecaja na okoliš i društvenu okolinu, uključujući aktivnosti koje pospješuju razvoj okolišne svijesti.

ISO 45001:2018

Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu obuhvaća sve aspekte radnog utjecaja na ljude te postupanja spram radnih uvjeta i uvjeta na radu.

ISO 27001:2013

Sustav upravljanja sigurnošću informacija uključuje primjenu kontrolnih mehanizama nadzora i aktivnosti upravljanja nužnih za ostvarenje sigurnosti informacija.

HACCP

Upravljanje sigurnošću hrane kroz analizu opasnosti i postupanja spram kritičnih kontrolnih točaka te prepoznatih rizika vezanih na dobru proizvodnu praksu.

Kako nas vide naši klijenti?

Sa zadovoljstvom se možemo pohvaliti visokim zadovoljstvom naših klijenata što potvrđuju rezultati anketiranja, kao i ukupni rezultati poslovnog razvoja. Kontinuirani rast u godišnjem prosjeku od 10% godišnje te mali postotak odustajanja klijenata od 2% godišnje vjerodostojno demonstrira kvalitetu naše usluge.

img

Naši temeljni ciljevi su - pružiti najvišu moguću kvalitetu usluge, nadmašiti očekivanja i ostvariti ukupna poboljšanja u našem poslovanju!

ICR Adriatica