Trening za internog auditora je tečaj nužan za stjecanje znanja i vještina za auditiranje vlastite organizacije.

Interni auditor je važan za uspostavu, primjenu, održavanje i poboljšavanje sustava upravljanja. Interni auditor kao funkcija pretpostavlja znanja o tehnikama i metodama auditiranja, planiranju i provedbi audita, izvješćivanju uprave ali i upravljanje nesukladnostima kao preduvjeta kontinuiranog poboljšavanja sustava upravljanja. Uz potrebne tehnike i metode auditiranja ovim tečajem se prenosi znanje potrebno za razumijevanje certifikacijskog postupaka. Stječe se znanje kriterija auditiranja treće strane što je čvrsto jamstvo uspješnost certifikacije.

Tečaj sadrži tumačenja zahtjeva i praktične vježbe kojim se stječu znanja i vještine iz područja:

  • razumijevanja zahtjeva predmetne norme tečaja (npr. ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 i dr.)
  • tehnike i metode auditiranja sustava upravljanja prve strane temeljene na normi ISO 19011:2018.

Po završetku trening, polaznici će biti u mogućnosti razumjeti ciljeve i koristi predmetne norme te znati interpretirati zahtjeve predmetnog standarda. Polaznici će steći znanja i vještine neophodne za provedbu audita prve strane te steći kvalifikaciju internog auditora.

Ključne koristi tečaja su:

  • razumijevanje zahtjeva predmetne norme
  • razumijevanje procesnih zahtjeva i vrijednost certifikacijskog postupka
  • razumijevanje razmišljanja na osnovi rizika, vodstva i procesnog upravljanja
  • razumijevanje smjernica, tehnika i metoda potrebnih za uspješnu provedbu internog audita
  • znanja nužna za pripremu, provedbu i izvješća te praćenje naknadnih radnje kao rezultata internog audita
  • razumijevanje područja koja CT promatraju pri auditu, uključujući značenje i smisao certifikacijskih kriterija i vezanih metodologija, tehnika auditiranja.