ISO 9001 – Sustav upravljanja kvalitetom

ISO 9000 je obitelj međunarodnih normi koje predstavljaju opću suglasnost o načelima dobrog upravljanja kvalitetom. Ona se sastoji od zahtjeva i smjernica vezanih uz sustave upravljanja kvalitetom te vezanih standarda.

ISO 9001 je međunarodna norma iz ove obitelji prema kojoj se organizacije mogu certificirati iako sama certifikacija nije obvezna normom. Kao takva ISO 9001 je norma koja obuhvaća skup standardiziranih zahtjeva u smislu sustavnog upravljanja kvalitetom i to neovisno o djelatnosti društva ili organizacije, njihovoj veličini ili području djelovanja.

Za dodatna pitanja pošaljite nam upit na: 9001@icradriatica.com

ISO 14001 – Sustav upravljanja okolišem

ISO14001 je obitelj standarda koji jasno određuje aspekte aktivnosti upravljanja i zaštitom okoliša. Dva relevantna standarda su ISO 14001:2004 koji određuje zahtjeve koje je nužno ispuniti kako bi se demonstriralo upravljanje okolišem i ISO14004 koji daje općenite smjernice implementacije specifične za pojedine industrijske sektore. Ostali standardi se odnose na specifične aspekte okoliša u smislu označavanja, procjenu performansi, analizu životnog ciklusa, komunikaciju, nadzor i slično.

Za dodatna pitanja pošaljite nam upit na: 14001@icradriatica.com

ISO 45001 – Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu

ISO 45001 je međunarodno priznat skup zahtjeva koji se odnose na upravljanje zašitom zdravlja i sigurnošću na radu. Razvijen je kao novi standard sukladan normama ISO 9001 i ISO 14001, a koji bi pomogao organizacijama efikasno ispunjavati stroge zdravstvene i sigurnosne zakonske obaveze.

Za dodatna pitanja pošaljite nam upit na: 18001@icradriatica.com

HACCP

Analiza opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP) predstavlja temeljnu platformu oslonjenu na međunarodne propise, ali i dobru praksu proizvodnje hrane za sve sektore prehrambene industrije. HACCP je također ključna komponenta mnogih certifikata sukladnosti i prepoznat je kao glavni međunarodni element u trgovini prehrambenim proizvodima. HACCP je istodobno i alat upravljanja rizicima, međunarodno priznat u svrhu proaktivnog upravljanja sigurnošću hrane.

Za dodatna pitanja pošaljite nam upit na: haccp@icradriatica.com