Certifikacija je postupak neovisne ocjene organizacije, proizvoda ili usluga koji demonstrira sukladnosti sa zahtjevima specifikacije. Takve specifikacije ili norme su najčešće javno dostupne u obliku međunarodno priznatih standarda. Postupke certifikacija provode neovisna certifikacijska tijela, kao nepristrane organizacije, koje su ovlaštene izdavati certifikate kao potvrde sukladnosti.

Višestruke su koristi koje organizacije ostvaruju kroz neovisne ocjene treće strane. Naime, sama ocjena tijela koje nije ‘zaslijepljeno’ dnevnom rutinom omogućava ‘pogled sa strane’ ili ‘out-of-the-box’ i izravno može donijeti slijedeće koristi:

  • Prepoznavanje ‘uskih grla’, rutinski pogreški i previda te
    stvara okolinu za kontinuirana poboljšanja i podizanje ukupnih performansi poslovnih procesa.
  • Redovitim ocjenama podiže se odgovornost, svijest i motivacija, a ostvaruje se prijenos znanja i poboljšavanje vještina nužnih za učinkovitiji, svjesniji i sigurniji rad.
  • Kroz usklađivanje s međunarnodno priznatim normama ostvaruje se prepoznatljivost koja omogućava nove tržišne prilike.