Certifikacija je postupak neovisne ocjene organizacije, proizvoda ili usluga koji demonstrira sukladnosti sa zahtjevima specifikacije. Takve specifikacije ili norme su najčešće javno dostupne u obliku međunarodno priznatih standarda. Postupak certifikacija provode neovisna certifikacijska tijela, kao nepristrane organizacije, koje su ovlaštene izdavati certifikate kao potvrde sukladnosti.

Višestruke su koristi koje organizacije ostvaruju kroz neovisne ocjene treće strane. Sama ocjena tijela koje nije ‘zaslijepljeno’ dnevnom rutinom omogućava ‘pogled sa strane’ ili ‘out-of-the-box’ i izravno može donijeti slijedeće koristi:

  • prepoznavanje ‘uskih grla’, rutinskih pogreški i previda te
    stvaranje okoline za kontinuirana poboljšanja i podizanje ukupnih performansi poslovnih procesa
  • podizanje odgovornosti, svijesti i motivacije redovitim ocjenama čime se ostvaruje prijenos znanja i poboljšavanje vještina nužnih za učinkovitiji, svjesniji i sigurniji rad
  • ostvarivanje prepoznatljivosti kroz usklađivanje s međunarodno priznatim normama , što ujedno omogućava nove tržišne prilike