Politike tvrtke

Politika kvalitete

Vrsna usluga

Pružati vrsne usluge najviše kvalitete sukladno globalnim politikama, stremljenjima i posvećenosti unaprjeđenju postignuća društva čime se osigurava ugled kako samog društva tako klijenata i trećih uključenih strana.

Pouzdana usluga

Pružanje pouzdane usluge kroz osiguranje neovisnosti, etičnosti, stručnosti, profesionalizma i pouzdanosti vlastitih ljudskih potencijala, ali i svih drugih partnera u lancu pružanja usluga.

Usluga orijentirana prema kupcu

Pružanje usluge kroz partnerski odnos sa klijentima, istražujući poboljšanja komunikacije u smislu pružanja pouzdane usluge, stvaranja otvorene komunikacije i međusobnog povjerenja.

ICR Adriatica je pouzdan partner pri dokazivanju kvalitete poslovanja.
ICR is always standing next to you!

Kompetencije

Kompetencije auditora trebaju biti zasnovane na vještinama i znanjima koje će otkloniti strah od nepoznatog i stvoriti istinsko povjerenje klijenta.

Auditor mora biti:

  1. Etičan, pr. nepristran, istinit, iskren, pošten i diskretan;
  2. Otvoren, pr. spreman razmatrati alternativne ideje i drukčije pogleda;
  3. Diplomatičan, pr. taktičan u radu s ljudima;
  4. Pažljiv, pr. aktivno svjestan fizičkog okruženja i aktivnosti;
  5. Opažajući, pr. instinktivno svjestan i razumjeti situacije;
  6. Svestran, pr. prilagodljiv različitim situacijama;
  7. Ustrajan, pr. uporan i usmjeren na postizanje ciljeva;
  8. Odlučan, pr. zaključivati na temelju logičkog razmišljanja i analiza;
  9. Samopouzdan, pr. djelovati neovisno i efikasno tijekom komunikacije s drugima.

Odgovornost

Organizacija klijenta, a ne certifikacijsko tijelo, je odgovorno za sukladnost sa zahtjevima certifikacije.

Certifikacijsko tijelo je odgovorno sa procjenu potrebnog broja objektivnih dokaza na osnovi kojih se zasniva certifikacijska odluka. Na osnovi takvih zaključaka, ako postoji dovoljan broj dokaza za potvrdom sukladnosti donosi se odluka za odobrenjem certifikacije. Ukoliko takvi dokazi ne postoje certifikacijska potvrda se uskraćuje.

OPASKA: Audit se zasniva na uzorkovanju dokaza unutar Sustava upravljanja organizacije i stoga nema jamstva za potpunu sukladnosti sa zahtjevima.

Otvorenost

Certifikacijsko tijelo osigurava javni pristup ili objavu prikladnih i pravovaljanih informacija o certifikacijskom i audit postupku, i o certifikacijskom statusu (pr. odobrenju, produljenju, održavanju, obnovi, promjeni opsega, obustavi ili povlačenju certifikata) organizacija, a u smjeru osiguranja povjerenja u integritet i kredibilitet certifikacije. Otvorenost je načelo pristupa ili objave prikladnih informacija.

U smislu stjecanja ili održavanja povjerenja u certifikaciju, certifikacijsko tijelo osigurava prikladan pristup ili objavu javnih informacija o zaključcima specifičnog audita (pr. audit kao rezultat pritužbe) prema specifičnim zainteresiranim stranama.

Reagiranje na pritužbe

Stranke koje odluče na certifikaciju u svakom trenutku imaju pravo pritužbe. Ista će biti istražena, i ako se ukaže opravdanom, biti će ispravno razmotrena i biti će poduzete radnje za razrješenje pritužbe. Učinkovita reakcija na pritužbu će biti poduzeta u smislu otklanjanja pogreške, previda ili neopravdanog ponašanja.

Ovakav postupak je neophodan u smislu demonstriranja neovisnosti i kredibiliteta za sve strane u certifikacijskom postupku.

Ref. doc. CS OP 1/01.12.2011.