OHSAS 18001

Mnoge organizacije implementiraju sustav upravljanja sigurnošću na radu kao dio strategije upravljanja rizicima zaštite na radu, kako bi ispunjavale zakonske zahtjeve te zaštitile svoju radnu snagu.

Sustav upravljanja sigurnošću na radu promovira sigurno i zdravo radno okruženje pružanjem okvira koji omogućava organizaciji sustavno identificiranje i nadzor zdravstvenih i sigurnosnih rizika, ali i smanjuje potencijal za nezgode te poboljšava ukupne performanse organizacije.

OHSAS 18001 je međunarodno priznat sustav zahtjeva koji se odnose na za sigurnost i zaštitu na radu. Razvijen je selekcijom vodećih međunarodnih standarda kako bi nastao novi standard sukladan ISO 9001 i ISO 14001 normama, a koji bi pomogao organizacijama efikasno ispunjavati zdravstvene i sigurnosne obaveze i očekivanja.

Glavna područja OHSAS 18001

Temeljna područja koje pokriva ispunjavanje zahtjeva prema OHSAS 18001 su:

  • planiranje identifikacije opasnosti, procjena i kontrola rizika,
  • plan i program upravljanja rizicima,
  • struktura i odgovornost unutar organizacije,
  • obuka, svijest i kompetentnost organizacije,
  • suradnja i komunikacija,
  • upravljanje operacijama,
  • spremnost i reakcija na hitne situacije i događaje te
  • mjerenje performansi, nadzor i poboljšavanje ukupnog sustava.

Dodatne informacije o OHSAS 18001

Ispunjenje zahtjeva OHSAS 18001 standard predstavlja jasnu mogućnost identifikacije opasnosti i rizika vezanih uz aktivnosti i djelovanje društva te shvaćanje zdravstvenih, sigurnosnih i zakonskih reperkusija relevantnih za pojedini potencijalni incident. Nastavno tomu, jasno definiranje ciljeva poboljšanja i program upravljanja te redovitim nadzorima u svrhu u smislu ostvarenja istih osnova je kontinuiranog napretka.

Posjedovanja certifikata OHSAS 18001 jasno daje do znanja da organizacija ima uspostavljen sustav upravljanja sigurnošću i zaštite koji jamči sigurnost svih strana u direktnom ili indirektnom kontaktu sa društvom.

KONTAKT: email hidden; JavaScript is required