ISO 14001

ISO 14001 je obitelj standarda koji jasno određuje aspekte aktivnosti upravljanja i zaštitom okoliša. Dva relevantna standarda su ISO 14001:2004 koji određuje zahtjeve koje je nužno ispuniti kako bi se demonstrirala zaštita okoliša te ISO 14004:2004 koji daje općenite smjernice implementacije specifične za pojedine industrijske sektore. Ostali standardi se odnose na specifične aspekte okoliša u smislu označavanja, procjenu performansi, analizu životnog ciklusa, komunikaciju i nadzor i slično.

Sustav upravljanja okolišem ISO 14001:2004

Sustav upravljanja okolišem temeljen na ISO 14001:2004 standardu predstavlja upravljački alat koji omogućuje organizaciji bilo kojeg tipa ili veličine:

  • identifikaciju i kontrolu utjecaja na okoliš kao posljedicu vlastitih aktivnosti, proizvoda ili usluga
  • kontinuirano unaprijeđenje vlastitog utjecaja na okoliš te
  • implementaciju sustavnog pristupa određivanja, primjene i poboljšavanje ostvarenja okolišnih ciljeva, planova i programa.

Kako djeluje?

ISO 14001 ne specificira razine okolišnih performansi jer su one specifične za pojedine poslovne aktivnosti, industrijske sektore i slično, što i nije namjena standarda.

ISO sadrži mnogo ostalih normi koji obrađuju razne okolišne aspekte. Namjena ISO 14001 standarda je pružanje okvira za cjelovit strateški pristup organizacijske okolišne politike, planova i aktivnosti. ISO 14001:2004 postavlja generičke zahtjeve koji se odnose na sustav upravljanja zaštitom okoliša.

Neovisno o aktivnosti pojedine organizacije, zahtjevi efikasnog sustava upravljanja okolišem su isti. Postavljanje osnove za ispunjavanjem: zahtjeva normi, regulatornih zakona i pravilnika, očekivanja kupaca i dobavljača ali i vlasnika i dioničara.

Budući da ISO 14001:2004 ne specificira razinu okolišnih performansi, standard mogu implementirati razne organizacije, neovisno o trenutnoj razini njihove okolišne zrelosti. Međutim, zahtijeva se posvećenost organizacije za ispunjavanjem primjenjivih okolišnih zakona i propisa, kao i posvećenost kontinuiranom poboljšanju, u skladu sa okvirom koji pruža sustav upravljanja zaštitom okoliša.

Što se postiže primjenom ove norme?

ISO 14001:2004 je alat koji se može koristiti u svrhu ostvarivanja unutarnjih ciljeva:

  • pružanja sigurnosti Upravi da ima kontrolu i nadzor nad organizacijskim procesima i aktivnostima koje imaju utjecaj na okoliš,
  • podizanja svijesti zaposlenika da rade za okolišno savjesnom organizacijom.

ISO 14001:2004 se može koristiti i za ostvarivanje vanjskih ciljeva:

  • sukladnost sa svim ekološki primjenjivim propisima i zakonima osigurava dioničare, klijente, dobavljače, regulatorne agencije kako se radi o okolišno savjesnoj organizaciji,
  • sukladnost sa ekološkim i okolišnim zakonima i pravilnicima regulatora te
  • potpora izjavi i određenju društva, komunikaciji o okolišnoj politici, planovima, programima i aktivnostima društva.

KONTAKT: email hidden; JavaScript is required