Certifikacijske sheme

ISO 9001

ISO 9000 je obitelj međunarodnih normi koje predstavljaju opću suglasnost o načelima dobrog upravljanja kvalitetom. Ona se sastoji od zahtjeva i smjernica vezanih uz sustave upravljanja kvalitetom te vezanih standarda.

ISO 9001:2008 je međunarodna norma iz ove obitelji, prema kojoj se organizacije mogu certificirati iako sama certifikacija nije obvezna normom. Kao takva ISO 9001:2008 je norma koja obuhvaća skup standardiziranih zahtjeva u smislu sustavnog upravljanja kvalitetom, i to neovisno o djelatnosti društva ili organizacije, njihovoj veličini ili području djelovanja. [više…]

ISO 14001

ISO 14001 je obitelj standarda koji jasno određuje aspekte aktivnosti upravljanja i zaštitom okoliša. Dva relevantna standarda su ISO 14001:2004 koji određuje zahtjeve koje je nužno ispuniti kako bi se demonstrirala zaštita okoliša te ISO 14004:2004 koji daje općenite smjernice implementacije specifične za pojedine industrijske sektore. Ostali standardi se odnose na specifične aspekte okoliša u smislu označavanja, procjenu performansi, analizu životnog ciklusa, komunikaciju i nadzor i slično. [više…]

OHSAS 18001

OHSAS 18001 je međunarodno priznat sustav zahtjeva koji se odnose na za sigurnost i zaštitu na radu. Razvijen je selekcijom vodećih međunarodnih standarda kako bi nastao novi standard sukladan ISO 9001 i ISO 14001 normama, a koji bi pomogao organizacijama efikasno ispunjavati zdravstvene i sigurnosne obaveze i očekivanja. [više…]

HACCP

Analiza opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP) predstavlja temeljnu platformu oslonjenu na međunarodne propise ali i dobru praksu proizvodnje hrane za sve sektore prehrambene industrije. HACCP je također ključna komponenta mnogih certifikata sukladnosti i prepoznat je kao glavni međunarodni element u trgovini prehrambenih proizvoda. HACCP je istovremeno alat upravljanja rizicima, međunarodno priznat u svrhu proaktivnog upravljanja sigurnošću hrane. [više…]