ISO 9001

ISO 9000 je obitelj međunarodnih normi koje predstavljaju opću suglasnost o načelima dobrog upravljanja kvalitetom. Ona se sastoji od zahtjeva i smjernica vezanih uz sustave upravljanja kvalitetom te vezanih standarda. ISO 9001:2008 je međunarodna norma iz ove obitelji, prema kojoj se organizacije mogu certificirati iako sama certifikacija nije obvezna normom. Kao takva ISO 9001:2008 je […]

ISO 14001

ISO 14001 je obitelj standarda koji jasno određuje aspekte aktivnosti upravljanja i zaštitom okoliša. Dva relevantna standarda su ISO 14001:2004 koji određuje zahtjeve koje je nužno ispuniti kako bi se demonstrirala zaštita okoliša te ISO 14004:2004 koji daje općenite smjernice implementacije specifične za pojedine industrijske sektore. Ostali standardi se odnose na specifične aspekte okoliša u […]

OHSAS 18001

Mnoge organizacije implementiraju sustav upravljanja sigurnošću na radu kao dio strategije upravljanja rizicima zaštite na radu, kako bi ispunjavale zakonske zahtjeve te zaštitile svoju radnu snagu. Sustav upravljanja sigurnošću na radu promovira sigurno i zdravo radno okruženje pružanjem okvira koji omogućava organizaciji sustavno identificiranje i nadzor zdravstvenih i sigurnosnih rizika, ali i smanjuje potencijal za […]

HACCP

Analiza opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP) predstavlja temeljnu platformu oslonjenu na međunarodne propise ali i dobru praksu proizvodnje hrane za sve sektore prehrambene industrije. HACCP je također ključna komponenta mnogih certifikata sukladnosti i prepoznat je kao glavni međunarodni element u trgovini prehrambenih proizvoda. HACCP je istovremeno alat upravljanja rizicima, međunarodno priznat u svrhu proaktivnog […]